Wednesday, October 01, 2008

All-Ireland Poetry Day 2008 / Lá Filíochta Naísiúnta 2008

Poetry Ireland celebrates its 30th anniversary with a poetry reading in every county in Ireland on October 2nd, a date which will become All-Ireland Poetry Day for the future.

To mark the occasion, and to raise awareness of the richness and diversity of contemporary poetry in Ireland, a reading in every county in Ireland has been organised, in partnership with Arts Officers and individuals throughout the country (including Gaelteacht areas),
A reading in each county emphasises Poetry Ireland’s all-Ireland remit and the initiative means that a poetry event on October 2nd is within reach of almost everyone.

Mar chuid de cheiliúradh 30 bliain Éigse Éireann, beidh an eagras ag reachtáil ócáid filíochta i ngach contae sa tír an an dara lá de mhí Dheireadh Fómhair, 2008. Tá súil ag Éigse Éireann go dtiocfidh fás ar an ócáid seo, agus go neascrófar Lá Náisiúnta Filíochta ar an dáta seo sna blianta amach romhainn.

Tá Éigse Éireann 30 bliain d’aois i mbliana! Le ceiliúradh a dhéanamh ar an ócáid stairiúil seo, agus chun aird a tharraingt ar saibhreas agus éagsúlacht na filíochta comhaimsearaí sa tír seo, tá Éige Éireann, i gcomhpháirtíocht leis na hoifigigh Ealaíona, chun ócáid filíochta a eagrú i ngach contae sa tír, na ceantair Ghaeltachta san áireamh.

For Poetry Day in Galway City and County, any member of the public will be free to visit anyone of the branch libraries listed below and read their favourite poem, or a poem they have written themselves. Each library will have a 15 minute slot for this purpose.

Here are the times:

Galway City Library: 1.30pm
Westside Library: 1.30 pm
Portumna Library: 7.30 pm
Tuam Library: 2.30 pm
Oranmore Library: 12.30pm
Inishbofin Library: 11.30am
Kilronan: 7.00pm
Gort Library: 4.30 pm
Headford Library: 7.00pm
Athenry Library: 5.45pm
Ballinasloe Library: 3.00pm
Inis Meain: 3.00pm

No comments: